Nov. 21, 2019

egy hattyú gyötrelmesötétben csapkod a szárnyaival
és azt képzeli röpül

karma-kóma.

e_z_max